Reciklaža akumulatora je aktivnost koja ima za cilj da smanji broj akumulatora koje se odlažu kao čvrst komunalni optad. Akumulatori i baterije sadrže niz teških metala i otrovnih hemikalija, pa njihovo slobodno odlaganje može da izazove zagađenje zemljišta, vode, neše životne okoline.

Većina akumulatora može da se reciklira. Neke baterije se recikliraju lakše, neke teže ali većina akumulatora može da se reciklira. Materijali koji se dobijaju reciklažom se mogu ponovo koristiti, pa čak i u novim akumulatorima.

U svetu se ohrabruje reciklaža akumulatora a ne njihovo odlaganje kao kućnog otpada. U nekim zemljama se čak, oko 97% olova iz recikliranih akumulatora se ponovo iskoristi. Imajmo na umu da je olovo izuzetno otrovno i da se na ovaj način sprečavaju buduće ekološke katastrofe. A ukoliko je reč o srebro-oksid akumulatorima oni u sebi sadrže i malu količinu žive koje je takođe štetna po prirodu. Živa iz reciklaže se takođe može ponovo koristiti.

Kako bi proširili svest o potrebi zaštite životne sredine, danas, ali i za budućnost firma "Vamal Grupa d.o.o". vrši prikupljanje starih akumulatora i njihovo odpremanje na reciklažu.
Akumulatori se prikupljaju u propisane kontejnere za odlaganje starih akumulatora, koji se zatim upućuju u postrojenja specijalno opremljena za reciklažu akumulatora.

Možda Vam se jedan akumulator učini kao sitnica, ali pogledajte oko sebe .... koliko je to automobila, koliko akumulatora. Zato najbolje ... počnimo od jednog akumulatora .... pridružite nam se i donesite kod nas svoj stari akumulator a mi ćemo ga poslati na RECIKLAŽU!