Štampa
Pogodaka: 120719

VP POWER

Kvalitetni i moderni delovi od kojih se sastoje naši proizvodi su najzaslužniji za njihov kvalitet i konkurentnost. Zbog toga, svi proizvođači kompanije rade u skladu sa ISO 9001 standardom kao i sa standardom zaštite životne sredine ISO 14001. 2014. godine plan kompanije je da se postigne ISO TS 16949.

Automobilski akumulatori

Glavne karakteristike:
Mokro punjenje: ispunjeno elektrolitima i napunjeno, spremno za upotrebu.


Akumulatori preko 100Ah (HD) su otprone na vibracije za Heavy Duty i imaju odrzavanje.

 

Startni akumulatori

Startni akumulatori - su namenjeni za paljenje, start motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Njihova uloga je osigurati dovoljno veliku struju za startovanje motora. U vozilima se brinu i o napajanjuostalih električnih potrošača. U svetu se već dugo vremena koriste za tu svrhu olovno-kiselinski akumulatori. U osnovi se delovanje olovno-kiselinskog akumulatora od početka nije promenilo.

Razvojem tehnologije, postupka izrade i koristenih materijala se neprestano poboljšavaju osobine akumulatora. Danas na tržištu možemo naći različite vrste startnih akumulatora. Pre svega, razlika izmedju njih je u vremenu skladištenja i načinu održavanja kao i u startnim sposobnostima.

    Osnovna podela startnih akumulatora je:

  1. akumulatori sa standardnom snagom pri paljenju - koriste se za vozila standardne opreme bez velikih potrošača.
  2. akumulatori sa pojačanom snagom pri paljenju - koriste se za vozila sa dodatnom opremom i potrošačima kojima je potreban veći kapacitet akumulatora za nesmetanu vožnju
  3. akumulatori sa ulogom i startovanja i pražnjenja - koriste se za vozila sa izuzetno velikim potrošačima npr.dupla klima, muzika, pojačala, kompjuter a i za čamce i jahte i druga plovila gde akumulator mora da ima dvojaku ulogu i paljenja i podmirivanja svih potrošača.

 

VARTA

Akumulatori, startni akumulatori, akumulatori sa pojacanom snagom pri paljenju, akumulatori za statrovanje i praznjenje

 

Akumulatori Varta su najpoznatiji i najprodavaniji brend u evropi. Najnovija agm tehnologija izrade akumulatora obezbedjuje vodeće mesto vartinim akumulatorima na evropskom tržištu.

 

Varta black dynamic - za manja i starija vozila  

Varta Black Dynamic

 

Varta Black Dynamic - za manja i starija vozila, sa manjim brojem dodatnih potrošača, a time i manjim energetskim zahtevima. Omogućava pravovremeni servis. Duži vek trajanja zbog dokazane legure srebra. U potpunosti bez održavanja - maintenance free.

     
Varta blue dynamic - akumulator sa dodatnom udarnom snagom  

Varta Blue Dynamic

Varta Blue Dynamic - akumulator sa dodatnom udarnom snagom, za vozila sa povećanim energetskim zahtevima i dodatnim potrošačima. Duži vek trajanja zbog dokazane legure srebra. Upotpunosti bez održavanja - maintenance free

     
Varta silver dynamic - za vozila sa naročito velikim zahtevima u pogledu snage  

Varta silver dynamic

Varta silver dynamic - za vozila sa naročito velikim zahtevima u pogledu snage. Idealan za veliki broj električnih potrošača. Duži vek trajanja zbog dokazane legure srebra. U potpunosti bezodržavanja - maintenance free.

     
Varta pro motive i heavy duty  

Varta Pro Motive i Heavy Duty

Varta Pro Motive i Heavy Duty - akumulatori za teretna vozila. Nova kalcijum silver tehnologija obezbedjuje duži servisni interval, poboljšanu otpornost na koroziju, bolja snaga pri hladnom startu. Upotpunosti bez održavanja, sa izuzetnom smanjenom potrošnjom vode, malim samopražnjenjem. Izuzetno otporni na vibracije i teške uslove rada.

     
 

Varta Start - Stop - PRAVA SNAGA ZA BAZNU START-STOP FUNKCIJU

VARTA Start-Stop baterija s EFB tehnologijom je idealno usklađena sa Standard Start-Stop funkcijom. Kod isključenog motora pouzdano napaja električne potrošače strujom i garantuje ponovno paljenje motora u deliću sekunde. Osim toga poseduje dvostruko višu otpornost na ciklična opterećenja od uobičajenih baterija i može se dublje prazniti bez gubitka funkcionalnosti.

     

 

 

 

 

 

                                  

 


Akumulatori i baterije, prodaja, servisi u Beogradu, Srbiji, Velko promet